UROCZYSTE OBCHODY DNIA BIBLIOTEKARZA

Stoi osiem osob w rzedzie. Pięć kobiet i trzech mężczyzn. Kobiety trzymają bukiety w rękach.

W czwartkowe przedpołudnie 27 maja w naszej bibliotece miał miejsce uroczysty Dzień Bibliotekarza. Ze względu na sytuację epidemiczną nie mógł się odbyć podczas Tygodnia Bibliotek, który trwał od 8 do 15 maja br. Jadwiga Kusior – dyrektor MBP podczas uroczystości nawiązała do idei Tygodnia Bibliotek, który od lat jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W czasie wystąpienia przypomniała o zorganizowanym przez Oddział dla Dzieci Gminnym Konkursie Literackim „Fraszka o bibliotekarzu” oraz zrealizowanym przez Dział dla Dorosłych i Młodzieży cyklu spotów pod hasłem tegorocznego tygodnia „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Ważnym momentem spotkania było wręczenie odznaczeń państwowych zasłużonym pracownikom MBP nadanych im przez Prezydenta RP. Odznaczenia dokonał Ryszard Pagacz, II Wicewojewoda Małopolski. Za zasługi w działalności kulturalno-oświatowej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została Jadwiga Kusior. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczona została Lucyna Kiwior. Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczone zostały: Anna Galus, Anna Kaczówka oraz Marta Stachura. Każda z Pań otrzymała również gratulacje i bukiety kwiatów od Krzysztofa Kaczmarskiego Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej i Stanisława Ryczka Sekretarza Gminy Dąbrowa Tarnowska. Wojewoda w swoim przemówieniu podkreślił ważną rolę bibliotek i ich wkład w rozwój młodego pokolenia. Jadwiga Kusior podziękowała za nominację Zarządowi Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Dąbrowie Tarnowskiej podkreślając, że nie pracuje się dla odznaczeń, ale bardzo miło jest, kiedy praca, w którą wkładamy całe serce zostaje doceniona. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zaznaczył, że dąbrowska książnica to miejsce, w którym panuje dobra atmosfera, a praca bibliotekarzy jest misją, którą starają się realizować z korzyścią dla lokalnej społeczności. Lucyna Kiwior, w imieniu odznaczonych pracowników, podziękowała dyrektor biblioteki Jadwidze Kusior za nominację. Edyta Więcek – przewodnicząca Koła SBP w Dąbrowie Tarnowskiej złożyła także Lucynie Kiwior serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 35-lecia pracy zawodowej życząc wielu sukcesów oraz licznych inspiracji w realizacji założonych celów. Miłym akcentem spotkania była oprawa wokalna w wykonaniu bibliotekarki Anny Gąsieckiej.

Fotoreportaż: 
Sala, osoby siedzą na krzesłach w tle widoczne regały z książkami. Osoby siedzą na krzeslach. Kobieta stoi przed mikrofonem i śpiewa. Widoczne osoby na zdjęciu siedzą na krzesłach. Kobieta stoi przed mikrofonem i przemawia. Stolik na którym leżą rozłożone odznaczenia i legitymacje. Na stoliku stoi bukiet kwiatów. Mężczyzna przypina medal do ubrania kobiety. Mężczyzna przypina medal do ubrania kobiety. Kobieta i mężczyzna stoją obok siebie. Cztery kobiety jeden mężczyzna. Jeden mężczyzna przypina medal do ubrania kobiety.Cztery kobiety jeden mężczyzna. Jeden mężczyzna przypina medal do ubrania kobiety. Stoik sześć kobiet i jeden mężczyzna. Wszyscy biją brawo. Stoją trzy kobiety, naprzeciwko jeden mężczyzna podaje kwiaty. Szcześć kobiet stoi obok siebie, pięć trzyma kwiaty. Obok stoi mężczyzna. Kobieta stoi przed mikrofonem i przemawia. W rękach trzyma bukiet kwiatów. Mężczynza stoi przed mikrofonem i przemawia. Widoczna z tył kobieta siedząca na krześle. Mężczyzna stoi przed mikrofonem i przemawia. Na zdjęciu widoczne cztery osoby, które siedzą na krzesłach.Cztery osoby siedzą na krzesłach. Jedna kobieta siedzi na krześle. W rękach trzyma bukiet kwiatów. Kobieta i mężczyzna. Kobieta wręcza mężczyźnie teczkę. Mężczyna stoi przed mikrofonem i przemawia. Widoczne za zdjęciu osoby siedzące na krzesłach. Kobieta siedzi na krześle. Cztery kobiety siedzą na krzesłach.Kobieta stoi przed mikrofonem, trzyma bukiet kwiatów i przemawia.dwie kobiety, obok mężczynza i kobieta. Jedna wręcza drugiej teczkę.