TYTUŁ MAŁOPOLSKIEGO MODERATORA DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI DLA ANNY MIODOWSKIEJ-ZAWIŚLAK

Praca Oddziału Dla Dzieci naszej biblioteki została doceniona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie. Kierująca Oddziałem Anna Miodowska-Zawiślak otrzymała 2 grudnia br. tytuł Małopolskiego Koordynatora Dyskusyjnych Klubów Książki 2022.

Uroczystego wręczenia okolicznościowego dyplomu dokonał Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Jerzy Woźniakiewicz, a laudację wygłosiła Koordynatorka Dyskusyjnych Klubów Książki Elżbieta Skrzydlewska. Ogłoszenie Małopolskiego Koordynatora Dyskusyjnych Klubów Książki 2022 nastąpiło podczas Forum Dyrektorów Publicznych Bibliotek Samorządowych Województwa Małopolskiego, na którym obecne były Małgorzata Morawiec, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie, pełniącej zadania powiatowej biblioteki Publicznej oraz Anna Jastrzębiec-Witowska Dyrektor dąbrwskiej książnicy.
Wyróżniona jako Moderator Dyskusyjnego Klubu Książki 2022 Anna Miodowska-Zawiślak to bibliotekarz z ponad 15-letnim stażem pracy. Od ponad siedmiu lat kieruje Odziałem dla Dzieci, gdzie wraz Anną Gąsiecką, a wcześniej z Anną Celińską, współtworzy „Krainę Bajek”. Odbierając nagrodę Oddziału dla Dzieci podkreśliła rolę Dyskusyjnych Klubów Książki w nowoczesnym podejściu do literatury, jej poznawaniu, animowaniu i interpretacji. Podziękowała współpracownikom z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej uznając swój sukces za wspólne przedsięwzięcie Oddziału dla Dzieci, osób zaangażowanych w tworzenie jego przyjaznej atmosfery, a w szczególności młodych czytelników i ich rodziców.
Warto zaznaczyć, że inicjatywa nagrodzenia działań prowadzonych przez Oddział dla Dzieci w ramach Dyskusyjnego Klub Książki wyszła od rodziców młodych klubowiczów.

Fotoreportaż: