TYDZIEŃ Z INTERNETEM

Trwa ogólnoeuropejska kampania „Tydzień z Internetem” (Get Online Week). Celem akcji jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości jakie daje Internet. W Polsce kampania koordynowana jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i realizowana we współpracy z wieloma partnerami na poziomie krajowym i lokalnym. W tym roku patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Cyfryzacji oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Partnerem naszej biblioteki w kampanii „Tydzień z Internetem” jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W ramach akcji zostały zorganizowane zajęcia dla seniorów pt. „Bezpieczny e-konsument-bezpieczeństwo w sieci”. Gościem spotkania była pani Anna Mikos pełniąca funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów, która przybliżyła słuchaczom prawa i obowiązki kontrahentów. Dodatkowo przedstawiła najczęstsze przykłady łamania praw konsumentów. Wspólna wymiana doświadczeń w relacji sprzedawca-kupujący pozwoliła na poszerzenie zasobów wiadomości oraz wyjaśniła różne wątpliwości. W drugiej części spotkania seniorzy oraz wolontariusze mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę w quizie. Zagadnienia dotyczyły zakupów w sieci i szeroko rozumianego bezpieczeństwa w Internecie. Quiz przebiegł w atmosferze pozytywnej rywalizacji. Wesołe zmagania zakończyły się remisem. Finałem spotkania była rejestracja uczestników w liczniku „Tygodnia z Internetem”. smiley

Fotoreportaż: