Trwa przygoda z teatrem lalkowym i językiem migowym...

Oddział dla Dzieci realizuje serię zajęć literacko-teatralnych dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych pod hasłem "Teatr dla dzieci-dzieci dla teatru". Na spotkaniach w związku z Międzynarodowym Dniem Teatru (27 marca) przygotowywane są adaptacje sceniczne wierszy polskich autorów w odpowiedniej scenerii i z wykorzystaniem nietypowych, papierowych lalek teatralnych.

Tekst utworów literackich jest nie tylko czytany w tradycyjny sposób, ale również "opowiadany" językiem migowym. Etiudy teatralne i inne krótkie scenki poprzedziane są zabawami ruchowymi, paluszkowymi, pantomimicznymi oraz zapoznaniem z podstawowymi znakami języka migowego, w tym też alfabetu palcowego. Uczestnicy mogą zająć miejsce nie tylko widza, ale też animatora, lalkarza i aktora. Wszystko to sprzyja ukazaniu roli i zalet komunikacji pozawerbalnej, która urozmaica prezentację bajek i ich interpretację na scenie, a też wspiera samodzielne wymyślanie historii i tzw. „czytanie w głowie”. Zajęcia mają ponadto uwrażliwić dzieci i dorosłych na problemy osób niesłyszących oraz uczyć tolerancji i szacunku wobec nich.  

Spotkania odbywać będą się do 20 kwietnia br., zorganizowane grupy prosimy o wcześniejszy kontakt z Oddziałem dla Dzieci lub pod nr tel. 14 655 93 03 wew. 17. Zapraszamy.

Fotoreportaż: