TEATR DLA DZIECI - DZIECI DLA TEATRU

Oddział dla Dzieci zachęca zorganizowane grupy dzieci w różnym wieku do "zabawy w teatr" z elementami języka migowego. Wielka wyobraźnia dzieci, potrzeba ruchu i twórczości wykorzystywana będzie podczas m.in. : autoprezentacji, zabaw pantomimicznych, krótkich inscenizacji z nietypowymi lalkami teatralnymi, układów choreograficznych, prostych scenek dramowych w oparciu o bajki i wiersze znanych autorów polskich. Dzieci będą nie tylko widzami, ale głównie aktorami, lalkarzami, animatorami, a dodatkowo w tę zabawę z tekstem literackim wplecione zostaną elementy języka migowego. Wszystko po to, aby pokazać zalety komunikacji pozawerbalnej, ćwiczyć precyzję ruchu, gestykulację, koordynację... I oczywiście będziemy czytać, czytać i czytać... Ponadto istotnym elementem tych zajęć będzie propagowanie tolerancji i otwartości wobec osób niesłyszących.

Odbyło się pierwsze spotkanie i w gronie pięciolatków i sześciolatków z wszystkich dąbrowskich przedszkoli wesoło wkroczyliśmy w akcję "Teatr dla dzieci - dzieci dla teatru". 

Zapraszamy chętne grupy dzieci do dnia 6 kwietnia br. w godzinach pracy Oddziału dla Dzieci. Prosimy o wcześniejszy kontakt bezpośrednio z Oddziałem dla Dzieci lub pod nr tel. 14 655 93 03 wew. 17. 

 

Fotoreportaż: