SZKOLENIA BIBLIOTEKARZY W RAMACH PRB ZAKOŃCZONE.

W ramach drugiej rundy PRB dąbrowska biblioteka jako wiodąca wraz z bibliotekami partnerskimi z gmin: Olesno, Mędrzechów i Bolesław wzięły udział w szkoleniu podstawowym pt.: Planowanie rozwoju biblioteki, który obejmował V modułów.

Szkolenia prowadziła Ewa Chromniak trenerka Centrum Aktywności Lokalnej. W trakcie szkoleń pracowaliśmy  nad elementami składającymi się na plan rozwoju biblioteki. Warsztaty obejmowały m.in.: analizę roli biblioteki w społeczności lokalnej, promocję usług biblioteki, współpracę z innymi instytucjami, oraz opracowanie planu rozwoju biblioteki. Podczas ostatnich  zajęć podsumowaliśmy  swoje działania z poprzednich czterech modułów i  precyzowaliśmy  swoje plany rozwoju biblioteki. Sympatyczna atmosfera na zajęciach sprzyjała ukazaniu i wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk między bibliotekami. Efektem szkoleń było  opracowanie Planu Rozwoju Biblioteki, który zawiera konkretne pomysły na funkcjonowanie na najbliższe trzy lata, odnosi się  do wizji i misji biblioteki a także mówi o grupach mieszkańców, które chcemy włączyć w realizację konkretnych zadań. Na zakończenie szkolenia bibliotekarze otrzymali certyfikaty. To był dobry czas na wymianę poglądów, doświadczeń oraz popatrzenie na naszą pracę i działalność z perspektywy funkcjonowania  innych bibliotek.