STULECIE SBP

W dniu 26 października 2017r. w ramach Małopolskiego Forum Bibliotek 2017 odbyły się uroczyste obchody 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zorganizowane przez Zarząd Okręgu w Krakowie. Koło SBP w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowali: przewodnicząca Koła SBP w Dąbrowie Tarnowskiej i członek Zarządu Oddziału SBP w Bochni Jadwiga Kusior, członek Zarządu Oddziału SBP w Bochni i Zarządu Okręgu SBP w Krakowie Marta Warias, skarbnik Koła SBP w Dąbrowie Tarnowskiej Anna Galus i sekretarz Koła SBP w Dąbrowie Tarnowskiej Anna Miodowska-Zawiślak.

Organizatorami Małopolskiego Forum Bibliotek 2017 byli: Biblioteka Jagiellońska, SBP, Instytut Nauk o Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. W spotkaniu z okazji zaszczytnego jubileuszu SBP uczestniczyli dyrektorzy: Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski, Biblioteki Jagiellońskiej Zdzisław Pietrzyk, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Jerzy Woźniakiewicz. Stuletnią historię Stowarzyszenia przedstawiła Sylwia Błaszczyk przewodnicząca ZOSBP w Katowicach, członek zarządu SBP w Warszawie. Nowa przewodnicząca ZO SBP w Krakowie Żaneta Kubic bardzo ciepło i z dużym entuzjazmem przedstawiła swój kierunek działania, odnosząc się do historii i osób, dzięki którym ta organizacja powstała i działała do chwili obecnej. Uroczystość prowadziła z-ca przewodniczącej Dorota Rzepka z dyr. WBP Jerzym Woźniakiewiczem. Udział wzięli także członkowie Zarządów Oddziałów i Kół z całej Małopolski oraz bibliotekarze, bibliotekarze emeryci z Krakowa, Nowego Sącza i Bochni. Hasło Jubileuszu brzmiało: SBP – Wiedza i Doświadczenie, Tradycja i Nowoczesność.

Obchody 100-lecia były okazją do wspomnień ważnych dat z kalendarium SBP i przyznania odznaczeń i wyróżnień dla zasłużonych na rzecz Stowarzyszanie i rozwoju bibliotekarstwa oraz czytelnictwa. W tym zaszczytnym gronie znalazła się przewodnicząca dąbrowskiego Koła SBP Jadwiga Kusior, która otrzymała list gratulacyjny z wyrazami wdzięczności m.in. za dotychczasową pracę na rzecz różnych struktur Stowarzyszenia.  Dla upamiętnienia 100. rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Główny SBP podjął szereg inicjatyw, które pozwolą przybliżyć społeczeństwu historię jednej z najstarszych organizacji zawodowych w Polsce, jej dorobek intelektualny oraz wkład w rozwój bibliotekarstwa i informacji naukowej.