SPOTKANIE Z PROF. KAZIMIERZEM BRAUNEM

W piątkowy wieczór gościliśmy w bibliotece prof. Kazimierza Brauna, znanego polskiego reżysera teatralnego, scenarzystę, teatrologa, krytyka teatralnego, uczonego, pisarza i tłumacza. Pracował w teatrach m.in. Warszawy, Gdańska, Krakowa; kierował Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie i Teatrem Współczesnym we Wrocławiu. Wyreżyserował ponad 150 przedstawień teatralnych i telewizyjnych w Polsce oraz za granicą, głównie w USA, Kanadzie, Irlandii i Niemczech. Jest także autorem wielu książek z dziedziny historii i praktyki teatru, powieści, opowiadań i dramatów, opublikowanych w kilku językach. Obecnie jest profesorem sztuki teatru na Uniwersytecie Stanu Nowy Jork. Poprzez swoich przodków silnie jest związany z ziemią dąbrowską i tarnowską. Jak wspomina w książce Listy na Babilon: „nigdy nie wyjeżdżałem z Tarnowa- a jednak tu wróciłem. Nigdy nie mieszkałem w Tarnowie- a jednak znalazłem się w domu. Ożyły obrazy zapamiętane z opowiadań ojca, wspomnień stryja(…) I byli tutaj oni, moi przodkowie- umarli, a przecież żywi w pamięci właśnie i wspomnieniu”. W wieczór poświęcony pamięci rodziny Braunów oraz spotkaniu z prof. Kazimierzem Braunem wprowadziła prezentacja multimedialna oraz montaż słowno-muzyczny „Ocalić od zapomnienia” w wykonaniu młodzieży z  Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jerzego Brauna przygotowane pod kierunkiem Danuty Pikul i Anny Piotrowskiej.

Autor mówił o swoich najnowszych książkach: ”Mój”' teatr Różewicza i „Mój” teatr Norwida,  które wyrastają z historii życia i artystycznych przedsięwzięć Kazimierza Brauna, są analizą kolejnych etapów realizacji dramatów Tadeusza Różewicza i Cypriana Norwida oraz  o książce Dobrzy księża - kapłani w naszym życiu, którą Kazimierz Braun napisał wspólnie z żoną - Zofią Reklewską-Braun. Wspominał przodków, rodzinę, swoje życie, pracę twórczą i zawodową w Polsce i na emigracji. W książce „Mój teatr Norwida” pisze: „Nasłuchałem się przez wiele lat mniemania od przyjezdnych z kraju, naczytałem się w krajowej prasie i słyszałem nieraz, jakoby długo od kraju oddaleni, nie mieli możności uprzytomnienia sobie potrzeb i dążeń krajowych. A przecież skoro szczegóły i detale miejscowe tracimy z oczu, pozostają przede wszystkim ogólne zarysy dobra, prawdy i piękna”.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Kozaczkowej z Publicznym Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej i stanowiło dla uczestników okazję zaznajomienia się z niezwykłym człowiekiem, który miał możliwość pracy z najwybitniejszymi umysłami polskiej literatury. W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Stanisław Początek, dr Maria Żychowska, z-ca burmistrza Marek Minorczyk,  dyrektor Gimnazjum nr 4 im. J. Brauna w Tarnowie Barbara Kuklewicz, dyrektorzy dąbrowskich szkół, młodzież Gimnazjum nr 1 im. J. Brauna w Dąbrowie Tarnowskiej oraz czytelnicy Biblioteki. Wieczór przebiegł w miłej i gościnnej atmosferze.

 
 
 
Fotoreportaż: