SPOTKANIE Z P.POSEŁ URSZULĄ AUGUSTYN

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Wiedzieć Więcej” w dniu 18 czerwca br. w sali audytoryjnej odbyło się spotkanie z poseł Urszulą Augustyn, podsumowujące projekt „Młody Obywatel” realizowany na terenie miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska. W spotkaniu wzięła udział młodzież czynnie uczestnicząca w życiu lokalnej społeczności, która chce zmienić swoje miasto na lepsze wraz z opiekunem p. Agnieszką Rutą.

Tematem projektu było „Jak powinna być skonstruowana oferta spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań adresowanych do osób w różnych kategoriach wiekowych aby nasza miejscowość była idealna do życia”. Spotkanie poprowadzili przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Jarosław Skrzyniarz i Agnieszka Starzyk. Przybliżyli oni ideę projektu, kolejne etapy jego realizacji, a następnie za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawili wyniki badań przeprowadzonych w różnych kategoriach wiekowych, dotyczących aktywnego spędzania czasu wolnego. Posłanka bardzo wysoko oceniła dotychczasową prace młodzieży zadając równocześnie pytanie „Co można dalej zrobić z wynikami badań?”. Po ożywionej dyskusji , wymianie poglądów i pomysłów spotkanie zakończono stwierdzeniem, że nie wystarczą oferty instytucji, trzeba jeszcze chcieć z nich korzystać.

Fotoreportaż: