SPOTKANIE Z JĘZYKIEM POLSKIM W LASKÓWCE CHORĄSKIEJ

Zdjęcie grupowe uczestników spotkania oraz samorządowców.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z Biblioteką Pedagogiczną w Tarnowie Filią w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczęły wspólnie bezpłatne zajęcia animacyjne z elementami języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy, goszczących w Laskówce Chorąskiej. Kierownik Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Anna Miodowska-Zawiślak oraz kierownik Filii Biblioteki Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Agata Obara-Giera przeprowadziły w Centrum Kulturalno-Społecznym w Laskówce Chorąskiej spotkanie dla dzieci uchodźców z Ukrainy oraz ich rodzin i opiekunów, podczas którego w formie różnych aktywności uczyły podstawowego, polskiego słownictwa i zwrotów. Ćwiczenia wsparte były tekstem literackim. Zaplanowane są kolejne zajęcia rozwijające umiejętności językowe osób z Ukrainy oraz integrujące nasze narodowości. Działania obu bibliotek odbywają się we współpracy z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej. Finał spotkania zbiegł się z roboczą wizytą dąbrowskich samorządowców: Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego, Zastępcy Burmistrza Stanisława Ryczka oraz Kierownika Referatu Spraw Administracyjnych i Organizacyjnych Jadwigi Kuty.

Fotoreportaż: 
Prowadzące zajęcia językowe: Anna Miodowska-Zawiślak oraz Agata Obara-Giera.Wspólne otwieranie kufra animacyjnego.Gra planszowaGra planszowaProwadzące zajęcia językowe: Anna Miodowska-Zawiślak oraz Agata Obara-Giera.Gra planszowe.Zdjęcie grupowe uczestników spotkania oraz samorządowców.