SPOTKANIE MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z DORADCAMI ZAWODOWYMI

Za nami kolejne warsztaty dla młodzieży zorganizowane w ramach współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie. 21 listopada odbył się cykl spotkań prowadzonych przez doradców zawodowych, panie: Agnieszkę Ziomek, Iwonę Pasierb i Alinę Schab. Tym razem poruszone były tematy:

Poznawanie siebie – trening w dokonywaniu samooceny”- warsztaty pozwalające na zdobycie umiejętności w poznawaniu siebie, swoich możliwości i  sprawności zawodowych co w przyszłości stanowić będzie ważny czynnik w procesie planowania kariery zawodowej,

„Rynek pracy-szansa i wyzwania” - analiza współczesnego rynku pracy w krajach Unii Europejskiej i Polski,

„Mobilność zawodowa na europejskim rynku pracy- EURES”- trendy na europejskim rynku pracy, źródła poszukiwania ofert pracy w krajach UE i informacji o mo¿liwoœciach nauki i odbywania sta¿y w krajach Unii Europejskiej oraz usługach Europejskich Służb Zatrudnienia,

„Gwarancja dla młodzieży w Małopolsce”- oferta dla osób do 30 roku życia pozostających  bez pracy, schemat realizacji projektu i sposoby wsparcia uczestników w ramach jego realizacji,

„Czy jestem przedsiębiorczy” i „Biznes w praktyce”- połączone z rozgrywkami Chłopskiej Szkoły Biznesu, gdzie młodzi ludzie mogli wykazać się operatywnością, zmysłem handlu, komunikatywnością, umiejętnością negocjacji i kreatywnym myśleniem.

Wśród uczestników, którymi byli uczniowie klas I, II i III ZSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, prowadzące rozdały materiały poszerzające wiedze z omawianych tematów. Ponadto w holu Biblioteki przez cały dzień można było skorzystać z porad doradcy zawodowego. Każdy z uczestników miał możliwość indywidualnych rozmów.

Fotoreportaż: