SPOTKANIA W RAMACH MIKROGRANTU „PODAJ DALEJ” ZAKOŃCZONE

28 maja odbyło się czwarte, będące zarazem ostatnim spotkanie bibliotekarzy zorganizowane w ramach Mikrograntu „Podaj dalej”. Wzięli w nim udział pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej jako Biblioteki Wiodącej oraz bibliotekarze Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie, Mędrzechowie i Bolesławiu  wraz ze swoimi filiami jako Biblioteki Partnerskie. Tym razem przebiegało ono w wirtualnej przestrzeni, gdyż spotkanie odbyło się za pośrednictwem elektronicznego kanału komunikacji  jakim jest Skype. Rozmowy prowadzone przez bibliotekarzy pozwoliły na wymianę doświadczeń i praktyczne wykorzystanie tego nośnika, a dla tych co nie mieli możliwości korzystania dotychczas z tego typu komunikatora, pozwoliły zdobyć nowe doświadczenia. Dużą zaletą tego typu komunikacji jest zaoszczędzenie czasu i kosztów związanych z dojazdem bibliotekarzy  do Biblioteki Wiodącej.

W ramach  Mikrograntu „Podaj dalej” zorganizowano cztery szkolenia: „Poznajmy się nawzajem”, „Kreatywny bibliotekarz”, „Praktyczne wykorzystanie komputerów” oraz spotkanie w wirtualnej przestrzeni. Spotkania na pewno przyczyniły się do integracji środowiska bibliotekarskiego oraz wymiany ciekawych doświadczeń, dzielenia się wiedzą i pomysłami, które są niezwykle cenne w pracy każdej biblioteki. Były też okazją do podzielenia się obserwacjami dotyczącymi zmian w funkcjonowaniu bibliotek i postrzegania ich przez środowiska lokalne, jak również dobrą formą wspólnej wymiany wiedzy oraz zacieśniania współpracy w środowiskach bibliotekarskich.