SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA W RAMACH PRB

Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą to hasło pod jakim odbyło się w Krakowie pierwsze szkolenie z drugiego modułu szkoleń specjalistycznych, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Zjechali tu bibliotekarze z różnych miejsc Polski, również z Dąbrowy Tarnowskiej. Szkolenie poprowadziła trener Stowarzyszenia  Centrum Aktywności Lokalnej w Warszawie Stanisława Retmaniak. W trakcie trzech dni szkoleniowych bibliotekarze mogli jeszcze bardziej utrwalić wiedzę zdobytą na szkoleniach podstawowych i oczywiście nabyć nowej wiedzy i doświadczeń, by w przyszłości być otwartym na ludzi z inicjatywą, którzy zgłoszą się do biblioteki, by realizować swoje zainteresowania i pasje. Omówiono nowatorskie przykłady działalności biblioteki jako miejsca przestrzeni dla ludzi, możliwości dotarcia do mieszkańców i sposoby obudzenia w środowisku chęci  do współpracy z biblioteką. Czas minął bardzo szybko, intensywnie i owocnie, a bibliotekarze wyjechali z Krakowa z nową wiedzą, z nowymi pomysłami i doświadczeniami, którymi wzajemnie się dzielili. Szkolenie było dobrą okazją do integracji środowiska bibliotekarzy i wymiany poglądów na temat pracy w bibliotece.

Fotoreportaż: