SŁAWNE POLKI NASZYCH CZASÓW

Kobiety tworzyły historię  - to ich praca, myśli, odkrycia i czyny złożyły się na dzieje całej ludzkości. Tak było od prapoczątków człowieka aż po nasze, współczesne czasy.

„Sławne Polki naszych czasów” wystawa przygotowana  przez Dział dla Dorosłych i Młodzieży, poświęcona wybitnym Polkom reprezentującym różne dziedziny życia: muzykę, film, malarstwo, politykę, poezję, sport, działalność społeczną i charytatywną... Wybór sylwetek kobiecych, jakie chciano zaprezentować na tej wystawie był trudny. Zaprezentowano te, których osiągnięcia uznano za szczególnie znaczące, ale lista kobiet wybitnych i niezwykłych pozostaje otwarta. Znalazły się wśród nich: Ewa Demarczyk, Anna Dymna, Maria Janion, Urszula Ledóchowska, Janina Ochojska,  Irena Szewińska, Wiesława Szymborska, Jolanta Kwaśniewska, Justyna Kowalczyk. Celem ekspozycji jest podkreślenie roli, jaką odgrywają w obecnych czasach kobiety: wyrażają głos opinii publicznej, są aktywne w różnych dziedzinach: w nauce, sporcie, w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym; dostarczają wzruszeń artystycznych, poszerzają sferą życia duchowego. Ekspozycja prezentowana będzie w godzinach pracy biblioteki do końca kwietnia 2014 roku.

Fotoreportaż: