ROZSTRZYGNIĘCIE EKOLOGICZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO W FILII BIBLIOTECZNEJ W SZARWARKU

W piątek 27 kwietnia 2018 r. odbyło się uroczyste podsumowanie wyników Ekologicznego Konkursu Plastycznego pod hasłem „CZŁOWIEK – PRZYJACIEL CZY WRÓG PRZYRODY”   zorganizowanego  przez Filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szarwarku  we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Szarwarku z okazji  przypadającego  22 kwietnia Dnia Ziemi. Celem konkursu było uwrażliwienie odbiorcy na aktualny stan zagrożenia środowiska i problemy związane z rozwojem cywilizacji oraz promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci. W konkursie wzięło udział 19 osób. Prace konkursowe przygotowali czytelnicy biblioteki i uczniowie szkoły podstawowej z kl. I – VII.   Jury konkursowe w składzie: Barbara Pasternak  i Sylwia  Piekielniak  - wychowawcy klas oceniło prace w dwóch kategoriach  wiekowych: kl. I – III  i IV –VII, biorąc pod uwagę poziom artystyczny, pomysłowość w doborze technik plastycznych oraz staranność wykonania prac.

Oto wyniki prac komisji:

W kategorii szkoły podstawowe kl. I-III
I miejsce- Dominika Gut -  kl. III 
II miejsce- Michał Wątroba - kl. II
III miejsce- Roksana Moździerz  - kl. III

W kategorii szkoły podstawowe kl. IV-VII
I miejsce -  Izabela Orłowska  -  kl. VII    oraz    Oliwia Cichoń  - kl. IV
II miejsce-  Gabriela Mikuła – kl. VII       
III miejsce-  Klaudia Żurawska   - kl. V oraz Sergiusz Lubera kl. IV

Wszyscy laureaci  otrzymali  nagrody  i dyplomy  z rąk Anety Orłowskiej  - dyrektor PSP  w Szarwarku, która złożyła wszystkim słowa podziękowania i gratulacje. Dziękujemy  dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej  Jadwidze Kusior oraz dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Szarwarku Anecie Orłowskiej  za ufundowanie nagród. Wystawę pokonkursową można zwiedzać do końca miesiąca maja 2018 r. w godzinach pracy biblioteki. 

                 Dziękujemy za udział w naszym konkursie i gratulujemy zwycięzcom.

 

 

Fotoreportaż: