ROZDANIE NAGRÓD W KONKURSIE "FRASZKA O BIBLIOTEKARZU"

Rozdanie nagród w Gminnym Konkursie Literackim "Fraszka o bibliotekarzu" przed budynkiem biblioteki.

Przy sprzyjającej aurze, wśród zieleni przed budynkiem biblioteki nagrodziliśmy laureatów Gminnego Konkursu Literackiego "Fraszka o bibliotekarzu". Konkurs zorganizowany został przez Oddział dla Dzieci w ramach obchodów w naszej książnicy XVIII Tygodnia Bibliotek.
Uczniowie z klas I-VIII szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska nadesłali drogą e-mailową 42 prace, a 13 spośród nich zostało nagrodzonych w trzech kategoriach.
Zwycięzcom dyplomy i nagrody książkowe wręczyły: Edyta Więcek - członek komisji konkursowej oraz Anna Miodowska-Zawiślak - kierownik Oddziału dla Dzieci. Poniżej publikujemy fotorelację z tego wydarzenia, a także wyróżnione fraszki.

Fotoreportaż: 
Rozdanie nagród w Gminnym Konkursie Literackim "Fraszka o bibliotekarzu" przed budynkiem biblioteki.Laureatka konkursu na tle biblioteki i baneru MBP.Laureat konkursu na tle biblioteki i baneru MBP.Wręczenie nagrody laureatce przez kierowniczkę Oddziału dla Dzieci.Laureatka konkursu na tle biblioteki i baneru MBP.Laureatka konkursu na tle biblioteki i baneru MBP.Laureat konkursu na tle biblioteki i baneru MBP.Laureatka z kierowniczką Oddziału dla Dzieci i członkinią komisji.Rozdanie nagród w Gminnym Konkursie Literackim "Fraszka o bibliotekarzu" przed budynkiem biblioteki.Laureat konkursu na tle biblioteki i baneru MBP.Laureatka konkursu na tle biblioteki i baneru MBP.Laureat konkursu na tle biblioteki i baneru MBP.Laureatka konkursu na tle biblioteki i baneru MBP.Wręczenie nagrody laureatowi przez kierowniczkę Oddziału dla Dzieci.Laureat konkursu na tle biblioteki i baneru MBP.Laureatka konkursu na tle biblioteki i baneru MBP.Laureatka konkursu na tle biblioteki i baneru MBP.Nagrodzona praca - I miejsce kategoria klasy I-IIINagrodzona praca - II miejsce kategoria klasy I-IIINagrodzona praca - III miejsce kategoria klasy I-IIINagrodzona praca - wyróżnienie kategoria klasy I-IIINagrodzona praca - I miejsce kategoria klasy IV-VINagrodzona praca - II miejsce kategoria klasy IV-VINagrodzona praca - II miejsce kategoria klasy IV-VINagrodzona praca - III miejsce kategoria klasy IV-VINagrodzona praca - III miejsce kategoria klasy IV-VINagrodzona praca - wyróżnienie kategoria klasy IV-VINagrodzona praca - wyróżnienie kategoria klasy IV-VINagrodzona praca - wyróżnienie kategoria klasy IV-VINagrodzona praca - III miejsce kategoria klasy VII-VIII