RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROJEKTU „PIEKNIEJ ŻYĆ- WARSZTATY ARTYSTYCZNE”

Projekt zakończony, warsztaty nadal trwają. I o to nam chodziło smiley Przystępując do projektu „Piękniej żyć- warsztaty artystyczne” realizowanego w ramach konkursu Grantowego Aktywna Biblioteka naszym celem było pozyskanie nowej grupy użytkowników i partnerów do współpracy, międzypokoleniowa integracja środowiska oraz zagospodarowanie czasu wolnego w sposób aktywny i twórczy. Celem szczegółowym było zorganizowanie warsztatów decoupage i witrażu, które miały być początkiem  regularnych spotkań w grupie dążących do rozwijania  zainteresowań i pasji. Występując z nową bezpłatną i ciekawą ofertą kulturalną do wszystkich grup wiekowych udało nam się osiągnąć zamierzone cele. Do projektu włączyły się osoby, które do tej pory nie korzystały z usług biblioteki a wśród nich: przedstawiciele CAL Stowarzyszenie B4, członkinie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wychowankowie Jednostki Wspierającej Rodzinę, członkinie Stowarzyszenia Kobiet Wsi Nieczajna Górna, twórcy lokalni, renciści, emeryci, osoby bezrobotne. W ramach projektu w okresie od stycznia do maja przeprowadziliśmy 12 zajęć warsztatowych, podczas których uczestnicy zdobyli nowe umiejętności dotyczące techniki wykonywania decoupage  polegającej na zdobieniu przedmiotów przy użyciu serwetek i kleju, poznali tez zasady wykonywania  witraży. Zajęcia rozwinęły ich pomysłowość i zdolności manualne. Regularne spotkania  w większości w stałym gronie, sprzyjały nawiązywaniu więzi między uczestnikami . Osoby biorące udział  w warsztatach przyznają, że uczestnictwo w nich dało im wiarę we własne możliwości i dumę ze swoich małych dzieł sztuki, czego dowiadujemy się z ankiet przeprowadzonych  w ramach ewaluacji.  Praca na warsztatach inspiruje uczestników do twórczości poza zajęciami,  a udział w projekcie dodał im skrzydeł do nowych działań i nowych pomysłów czego dowodem są odbywające się w dalszym ciągu zajęcia warsztatowe, na których ciągle przybywa nowych uczestników. W naszej opinii zrealizowany projekt to nasz sukces. Jego realizacja pozwoliła nam zmierzyć się  z umiejętnościami organizacyjnymi do przeprowadzania podobnych zajęć w przyszłości, uatrakcyjniła  świadczone usługi , pozwoliła lepiej poznać środowisko lokalne i jego potrzeby. Przekonaliśmy się również co do tego, które formy marketingu są skuteczne, a dzięki cennym opiniom uczestników zawartych w ankiecie dowiedzieliśmy się w jakim kierunku powinna podążać nasza działalność. Wszyscy jednogłośnie uznali, że nowa oferta biblioteki to wspaniały pomysł,  uniwersalny dla wszystkich niezależnie od wieku. Dla społeczności lokalnej realizowany projekt był okazją  do czynnego włączenia się w życie biblioteki, poprzez zwiedzanie galerii prac powstałych podczas warsztatów  oraz  do miłego spędzenia czasu wolnego w gronie znajomych i przyjaciół. Przebieg warsztatów, zainteresowanie jakim się cieszyły oraz piękne owoce pracy i zadowolenie uczestników utwierdziły  nas w przekonaniu, że decyzja o udziale w projekcie była słuszna.

 Warsztaty nadal  trwają. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy w każdy czwartek od godz. 16,00.

Fotoreportaż: