PROJEKT „E-MOCNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI” W NASZYM MIEŚCIE

Dąbrowa  Tarnowska jest jedną ze 101 gmin biorących udział w ogólnopolskim projekcie „e-Mocni”, którego głównym celem jest rozwój edukacji cyfrowej. Już wkrótce ruszą bezpłatne szkolenia, kursy e-learningowe i webinaria dla mieszkańców.

Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” jest realizowany przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polskim Związkiem Głuchych Oddział Łódzki i Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt finansowany jest
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działania te wartości 14 582 945,80 PLN dofinansowane są z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest zwiększenie w okresie 01.12.2016-31.07.2019 umiejętności korzystania z Internetu, w tym usług publicznych, 18265 osób dorosłych zamieszkujących na obszarze 101 gmin z terenu całej Polski.

W ramach projektu odbywać się będą szkolenia obejmujące 9 obszarów: edukacja, sprawy codzienne, finanse, relacje z bliskimi, praca i rozwój zawodowy, zdrowie, odpoczynek i hobby, zaangażowanie obywatelskie oraz religia i potrzeby duchowe. Udział w nim mogą wziąć mieszkańcy Gminy Dąbrowy Tarnowskie, którzy nie posiadają umiejętności korzystania z komputera bądź też chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Instytucją koordynującą projekt w naszym mieście jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej, w której zainteresowani mogą zgłaszać chęć udziału w nim.

Więcej informacji o projekcie w kolejnych wiadomościach oraz na stronie: http://e-mocni.org.pl/.