POZNAJMY SIĘ NAWZAJEM

Pierwsze szkolenie ”Poznajmy się nawzajem” zorganizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej  w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach Mikrograntu  „Podaj dalej” odbyło się 20 lutego br. Uczestnikami spotkania  byli pracownicy Biblioteki Wiodącej, Bibliotek  Partnerskich: Gminnej Biblioteki Publicznej  w Oleśnie, Mędrzechowie i Bolesławiu  wraz ze swoimi filiami.

W spotkaniu uczestniczyli również  Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Marek Minorczyk oraz przewodnicząca Komisji ds. Kultury Oświaty i Wychowania  Józefa Borowska Marciniak.  Prowadząca spotkanie dyrektor Jadwiga Kusior na wstępie zapoznała uczestników z ideą Mikrograntu, programem spotkania  oraz tematami kolejnych szkoleń. W ramach pierwszego szkolenia odbyliśmy wycieczkę do bibliotek w Nieczajnie Górnej, Smęgorzowie i Bolesławiu, celem zapoznania się z działalnością poszczególnych bibliotek.  Kierownicy przybliżyli  ich historię, ważniejsze działania kulturalno-oświatowe, formy pracy i współpracy  z innymi instytucjami i stowarzyszeniami oraz osiągnięcia w swej pracy.  Dyskutowano o formach i metodach działania oraz o kierunkach rozwoju współczesnej biblioteki jako miejsca inicjatyw lokalnych, miejsca komunikacji i współpracy.  W spotkaniu w Bolesławiu uczestniczył sekretarz  Urzędu Gminy Rafał Nowak, który wspólnie z bibliotekarzami  wysłuchał relacji pani kierownik Lucyny Mireckiej o specyfice  działalności tamtej placówki w nowym oddanym w 2012 roku budynku wielofunkcyjnym.  Dyskutowano o wizji biblioteki. Wycieczkę zakończono spotkaniem integracyjnym w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie za pomocą prezentacji multimedialnej kierownik Działu dla Dorosłych i Młodzieży przedstawiła formy pracy i współpracy Biblioteki Wiodącej z różnymi instytucjami kultury, uzupełniając je doświadczeniami innych bibliotek. Omówiono również  bieżące przedsięwzięcie zawarte w Planie Rozwoju Biblioteki na lata 2012-2015 ukazujące główne kierunki działań, którymi są warsztaty artystyczne decoupage i witrażu. Prezentacja multimedialna  pozwoliła szeroko spojrzeć na możliwości jakie stoją przed bibliotekarzami Bibliotek Partnerskich czy też ich Filii. Szkolenie umożliwiło wymianę doświadczeń i zdobycie cennych porad i wskazówek do wykorzystania w codziennej pracy tych form , które dotychczas nie były praktykowane w ich placówkach. Pozwoliło dzielić się refleksjami na temat działalności bibliotek w środowisku lokalnym i jej odbioru przez społeczność oraz władze samorządowe. Pod koniec spotkania  kierownik Referatu Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego Krzysztof Orwat promował i zachęcał do współpracy bibliotek z Małopolskim Systemem Informacji Turystycznej, przekazał również bibliotekom materiały informacyjne. Kolejne spotkanie bibliotekarzy w ramach Mikrograntu „Podaj dalej” odbędzie się 20 marca.

Fotoreportaż: