POLSKIE LEGENDY W FILII GRUSZÓW WIELKI

Przez kolejne trzy dni młodzi czytelnicy Filii Bibliotecznej w Gruszowie Wielkim uczestniczyli w zajęciach literacko- plastycznych, których celem było poznawanie legend dotyczących dawnych stolic Polski: Gniezna, Krakowa i Warszawy.

Spotkania rozpoczęto od wyjaśnienia pojęć: legenda, Polska, stolica a następnie zapoznania się z ich treściami przez kolejne dni. Każde ze spotkań zakończone było zajęciami plastycznymi, podczas których dzieci wykonały makietę grodu nawiązującego do legendy o powstaniu Gniezna O Lechu, Czechu i Rusie, smoka wawelskiego po wysłuchaniu fragmentu wiersza A. Świrszczyńskiej pt: Jak Krak zbudował Kraków opowiadającego o jego wyglądzie oraz warszawską syrenkę. Rozwiązywano też tematyczne krzyżówki, łamigłówki związane z krakowskimi osobliwościami. Na zakończenie trzydniowych  spotkań przeprowadzono krótki test sprawdzający, podczas którego dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat poznanych legend. Wiedziały kto mieszkał w jamie tuż nad Wisłą i zionął ogniem jak ognisko, lub kim była ogoniasta panienka, która miecz i tarczę trzyma w rękach. Bezbłędnie rozwiązali krzyżówkę i z łatwością odpowiadali na zadawane pytania. Wykonując swoje zadania korzystali ze zbiorów biblioteki : Legendy Polskie, Polska – przewodnik, Słownik encyklopedyczny, przewodniki Kraków, Warszawa. Legendy rozwinęły wyobraźnię dzieci co było widać podczas wykonywania prac plastycznych. Uczestnicząc w zajęciach dzieci mogły przenieść się na chwilę w czasie i poczuć bohaterami danej opowieści. Dla tych, którzy nie mogli być z nami przygotowaliśmy wystawę “Dawne stolice Polski “, która przedstawia krótką historię najstarszych stolic, jej herby i najważniejsze zabytki. Elementem uzupełniającym są prace dzieci wykonane podczas spotkań.
Wszystkich którzy chcą zobaczyć owoce naszej pracy , zapraszamy do zwiedzania wystawy do końca czerwca.

 

 
 
 
 
 
Fotoreportaż: