"ODBLASKOWE ZAJĘCIA" W ODDZIALE DLA DZIECI

We wtorek przeprowadziliśmy zajęcia promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla uczniów klasy Vc we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej, która realizuje akcję "Odblaskowa Szkoła". Zasady poruszania się pieszego, jak i jazdy na rowerze, noszenia odblasków i stosowania się do znaków drogowych ćwiczyliśmy podczas kodowania trasy robota Photona na naszej makiecie Dąbrowy Tarnowskiej, a po dotarciu do miniaturowej biblioteki, dzieci "odblaskowym" rymem zakończyły przejazd.

Fotoreportaż: 
Dzieci siedzące wokół planszy z budynkami, ulicami i znakami.ńa zdjęciu chłopiec rozwiązujący zadanie.Dzieci w grupie rozwiązujące zadania.Dzieci w grupie pracujące na tablecie,.Dzieci wykonujące zadania z użyciem tabletów i robota.Dzieci wykonujące zadania z urzyciem tabletów i robota.Na zdjęciu plansza z miasteczkiem drogowym.