O zbyt miłej Ani w DKK dla Dzieci

Myślą przewodnią comiesięcznego spotkania sympatyków książek skupionych wokół Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci były dylematy Ani, bohaterki książki pt. ,,Zbyt miła” Marjorie White Pellegrino. A pogaduszki związane z fabułą książki wzbogaciły krótkie scenki odegrane przez starsze klubowiczki. Wszystkim zebranym dzieciom, jak same przyznały, po przeczytaniu książki nasuwała się myśl – czy warto być zbyt miłym ?

Perypetie Ani przedstawione w krótkich inscenizacjach, a oparte na fabule książki, doskonale pokazały klubowiczom, że należy być asertywnym, trzeba umieć mówić „nie”. Nie oznacza to bowiem, że jest się niemiłym... Tą krótką ale znaczącą myśl postanowił sobie zapamiętać na długo każdy z uczestników DKK dla Dzieci.

Warto podkreślić, że fanów książek skupionych wokół Klubu jest coraz więcej, co nie tylko cieszy, ale i motywuje do dalszego i efektownego działania :-) Zachęcamy do uczestnictwa w tych spotkania każde chętne dziecko, zarówno młodsze, jak i starsze.

Kolejne spotkanie odbędzie się o godz. 16:00 w piątek 14 listopada br., a rozmawiać będziemy o książce pt. „Kłamstwo ma krótkie nogi” autorstwa:  Albertazzi Ferdinando.  Zapraszamy !

Fotoreportaż: