NAGRODY ROZDANE!

Wtorkowego poranka w Oddziale dla Dzieci zebrali się laureaci Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Projekt okładki 3D książki Marii Krüger”, ich opiekunowie, przedstawiciel Referatu Promocji, Kultury і Informatyzacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Anna Jastrzębiec-Witowska oraz członkowie jury.
Edyta Więcek w imieniu dyrektor MBP Jadwigi Kusior przywitała gości i wyraziła uznanie dla pomysłowości prac dzieci. Konkurs został zainspirowany zajęciami pt. „Historie z okienka Marii Krüger” organizowanymi w Oddziale dla Dzieci na przełomie września i października z okazji 115. rocznicy urodzin autorki książek dla dzieci i młodzieży.
Jury w składzie: przewodniczący - Sławomir Bator, członkowie - Agata Obara-Giera oraz Zdzisław Banaś biorąc pod uwagę samodzielność, czas poświęcony na wykonanie pracy, pomysłowość oraz estetykę postanowiło przyznać spośród 33 prac w czterech kategoriach:
kategoria KLASA 0:
I miejsce – Gabrieli Burzawie z Niepublicznego Przedszkola Ochronka im. św. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej,
I miejsce – Mai Dorosz z Niepublicznego Przedszkola Ochronka im. św. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej,
III miejsce – Antoninie Żygule z Niepublicznego Przedszkola Ochronka im. św. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej,
Wyróżnienie – Emilii Sokołowskiej z Niepublicznego Przedszkola Ochronka im. św. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej,
Wyróżnienie – Aleksandrze Michalczyk z Przedszkola Publicznego nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej; kategoria KLASA I:
I miejsce – Filipowi Gutowi z Filii MBP w Szarwarku,
II miejsce – Julii Gromskiej z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
III miejsce – Karolinie Krawczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Smęgorzowie;
kategoria KLASA II:
I miejsce – Milenie Motyl z Publicznej Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej,
II miejsce – Lenie Jaworek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej,
III miejsce – Aleksandrze Jurek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej,
Wyróżnienie – Samuelowi Warzecha z Filii MBP w Nieczajnie Górnej;
kategoria KLASA III:
I miejsce – Mikołajowi Bartuli z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
II miejsce – Jakubowi Adamczukowi z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lipinach,
III miejsce – Michałowi Prząda z Publicznej Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej,
Wyróżnienie – Wiktorowi Sasowi z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
Wyróżnienie – Karolinie Kowal z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a chętnych do obejrzenia pokonkursowej wystawy pt. „(Nie) oceniaj książki po okładce!” zapraszamy do Oddziału dla Dzieci do 13 grudnia br. w godzinach pracy oddziału.

Fotoreportaż: