NAGRODY ROZDANE

W piątek 19 października nastąpiło uroczyste  rozdanie  nagród i dyplomów młodym artystom wykonującym prace na konkurs ogłoszony przez Oddział dla Dzieci pt. Stwórz własną ilustrację do wiersza Stanisława Jachowicza., którego dokonała Jadwiga Kusior dyrektor biblioteki. Ogłoszenie konkursu miało na celu uczczenie przypadającej w tym roku 155. rocznicy śmierci pisarza, zachęcenie dzieci do sięgania po polską klasykę oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej u dzieci.

Wiersze Stanisława Jachowicza ilustrowali przedszkolacy z grupy „sześciolatków” oraz dzieci ze szkół podstawowych zarówno z naszego miasta jak też z gminy. Ilustracją wierszy również zajęli się  czytelnicy z filii naszej biblioteki. Na konkurs wpłynęły 104 prace wykonane różnymi technikami. Komisja w składzie: Agnieszka Kot przewodnicząca, Anna Jastrzębiec – Witowska oraz Marta Stachura dokonała oceny pomysłowo wykonanych prac.

Jury uznało, że najlepszą pracę wśród przedszkolaków wykonała Klaudia Żurawska z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Szarwarku. Druga była praca Aleksandry Wątroby z MBP w Dąbrowie Tarnowskiej Filia w Nieczajnie Górnej, a trzecia Julii Ruchalskiej z Publicznego Przedszkola w Nieczajnie Górnej w tej kategorii. Wyróżnienie przypadło Joannie Rembowskiej i Milenie Szułakiewicz z Publicznego Przedszkola nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Sylwii Słowik z Niepublicznego Przedszkola „Ochronki” w Dąbrowie Tarnowskiej. Natomiast w grupie uczniów z klas I – III zwyciężyła Gabriela Mol z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Tuż za nią znalazł się Dawid Moskal z MBP w Dąbrowie Tarnowskiej Filia w Szarwarku, a trzecią była Izabela Orłowska z Publicznej Szkoły Podstawowej  w Szarwarku. Wyróżnienie trafiło do Izabeli Sojki z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Eweliny Łapy z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim oraz Macieja Kawy z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Prace młodych ilustratorów można oglądać do 15 listopada 2012 r. w Oddziale dla Dzieci w godzinach pracy działu.

Fotoreportaż: