MIĘDZYBIBLIOTECZNE SEMINARIUM BIBLIOTEKARZY DĄBROWY TARNOWSKIEJ I SĄDECCZYZNY

9 czerwca odbyło się międzybiblioteczne seminarium bibliotekarzy Dąbrowy Tarnowskiej, Starego Sącza i powiatu nowosądeckiego wraz z dyrektorem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu - Marią Sosin. Uczestnicy seminarium zwiedzili Dział dla Dorosłych i Młodzieży oraz Oddział dla Dzieci. Zapoznali się z ofertą dla użytkowników dąbrowskiej biblioteki skierowaną do każdej grupy wiekowej – od najmłodszych do najstarszych. Poruszane tematy dotyczyły m.in. historii biblioteki, udziału w projektach oraz programach, cyklicznych spotkań dotyczących literatury, sztuki i historii lokalnej, prowadzonego wolontariatu oraz aktywizacji młodego pokolenia w działania kulturalne na podstawie akcji społeczno-edukacyjnej "Żonkile". W Oddziale dla Dzieci zaprezentowano wystawę pt. "Poczytajmy razem wyrazy i obrazy", która przedstawia picture booki, lapbooki i omówiona została realizacja projektu "EkoPaka". Zorganizowane spotkanie stało się okazją do podzielenia się doświadczeniami i refleksjami na temat prowadzonej działalności, promocji czytelnictwa i kultury w lokalnym środowisku, wymiany poglądów i sugestii na temat pracy bibliotekarskiej.

Fotoreportaż: