LITERATURA FAKTU Z FUNDACJI OŚRODKA KARTA

Dzięki udziałowi w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej realizowanym przez Fundację Ośrodka KARTA nasza biblioteka wzbogaciła się o nowe książki i kwartalniki historyczne „Karta” . Publikacje Ośrodka KARTA , które otrzymaliśmy w darze mają tym większą wartość, że są to autentyczne historie opowiadane przez uczestników, bądź obserwatorów opisanych wydarzeń, a także napisane na podstawie zebranych oryginalnych dokumentów.

Wśród nich są  m. in.: Uziębło A. – „Niepodległość socjalisty”, Bohdanowicz S. – „Ochotnik”, Zawadzka H. – „Ucieczka z getta”, „Polityczni”, Dąmbski S. – „Egzekutor”. W darze otrzymaliśmy również książkę „Wyklęci: podziemie zbrojne 1944 – 1963”, która  trafiła na listę bestsellerów księgarni Matras  oraz sieci Empik. Publikacja powstała dzięki  Ogólnopolskiemu Projektowi  „2013 – ROK ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”, którego partnerami są: Fundacja Niepodległości, Ośrodek KARTA, IPN oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Książka zawiera chronologiczne obrazy dwudziestoletniej walki o wolną Ojczyznę. Są to wypowiedzi naocznych świadków tamtych wydarzeń. Jesteśmy wdzięczni Fundacji Ośrodka KARTA za otrzymane publikacje. Wszystkich użytkowników biblioteki  zapraszamy do zapoznania się z literaturą opartą na faktach. Przypominamy również,  że czekamy na Państwa  archiwalia: historyczne zdjęcia, listy lub dokumenty, nagrane relacje świadków historii. Dzięki Państwa pomocy powstaje „Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej”, które tworzy Dziedzictwo Narodowe naszej „małej ojczyzny” w celu zachowania pamięci dla przyszłych pokoleń.