LEKCJA PATRIOTYZMU W FILII BIBLIOTECZNEJ W GRUSZOWIE WIELKIM

Z dumą i radością świętowaliśmy w dniu 2 maja Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i rocznicę uchwalenia Konstytucji 3- Maja. Była więc okazja, by zapoznać uczniów z wydarzeniami tamtego okresu, porozmawiać o symbolach narodowych i polskiej tożsamości, którym towarzyszyła okolicznościowa wystawa.  Te państwowe święta  przypominają wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarczają też wiele wzorów do naśladowania, dają przykłady zachowań patriotycznych. Dzień Flagi jest najmłodszym świętem państwowym dlatego tym bardziej należy go propagować. Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wielu stuleci i mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1919 r. biel i czerwień uznano oficjalnie za polskie barwy narodowe. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski oraz bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu będącego godłem Litwy, dolny – czerwony – od pola tarczy herbowej . Na zakończenie wspomnień o  tych wielkich chwilach jakże ważnych dla narodu polskiego dzieci wykonały kotyliony i wysłuchały hymnu państwowego. Uczestnicząc w lekcji świadomie prezentowaliśmy miłość do Ojczyzny i szacunek do symbolu narodowego.

Fotoreportaż: