Legendy polskie, warszawskie, krakowskie …

Dnia 19 października br.  odbyło się drugie z cyklu Spotkanie z legendą w  Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim, zorganizowane przez Filię Miejskiej Biblioteki Publicznej. Cykl ten ma na celu m.in. zaznajomienie dzieci z historią powstania państwa polskiego  przy pomocy legend, będących połączeniem historii i fantastyki, a także kształtowanie postawy patriotycznej i tożsamości narodowej od najmłodszych lat. Przedszkolaki podczas spotkania słuchały legendy o Lechu, Czechu i Rusie, poznały polskie symbole narodowe,  malowały też flagę i godło Polski. Bohaterką piątkowych zajęć była Syrenka warszawska i jej historia bezpośrednio związana z obecną stolicą naszego kraju. Dzieci w trakcie słuchania legendy oglądały piękne i kolorowe ilustracje do tekstu, następnie przy pomocy obrazkowej mapy Polski odnajdywały na niej Warszawę. Zajęcia poza głośnym czytaniem łączyły elementy  zabawy, plastyki i pracy w grupach. Kolejne spotkanie będzie miało miejsce w listopadzie.

Fotoreportaż: