KONKURS PLASTYCZNO-EKOLOGICZNY W FILII MBP W SZARWARKU ROZSTRZYGNIĘTY

W  piątek,  22 kwietnia br. w Światowym Dniu Ziemi  ogłoszono wyniki Ekologicznego Konkursu  Plastycznego  pod  hasłem „NASZA ZIEMIA – NASZA PRZYSZŁOŚĆ”,  zorganizowanego  przez Filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szarwarku oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Szarwarku. Celem konkursu było promowanie postaw ekologicznych  oraz uświadomienie najmłodszych  jak chronić i dbać o nasze środowisko. W konkursie wzięły udział 32 osoby. Prace konkursowe przygotowali czytelnicy biblioteki, a zarazem  uczniowie szkoły podstawowej z kl. I – VI. Jury konkursowe w składzie:  dyrektor PSP w Szarwarku Aneta Orłowska oraz nauczyciel Barbara Pasternak  oceniło prace w dwóch kategoriach:  kl. I – III  i IV –VI. Biorąc pod uwagę poziom artystyczny, pomysłowość w doborze technik plastycznych oraz staranność wykonania prac komisja postanowiła przyznać:

W kategorii  szkół  podstawowych  klasy  I-III:
I miejsce- Miłosz Rzepka - kl. III
II miejsce- Dominika Gut -   kl. I
III miejsce- Sergiusz Lubera  - kl. I

Wyróżnienie : Sylwia Świątek - kl. II oraz Emilia Marciniak - kl. III

W kategorii szkół  podstawowych  klasy  IV-VI
I miejsce -  Krystian Żaba -  kl. VI
II miejsce-  Dawid  Kmieć  -  kl. IV
III miejsce- Anna Mróz    -  kl. VI 

Wyróżnienie : Izabela Orłowska - kl. V  oraz  Konrad Kopeć - kl. IV.

Nagrody książkowe i dyplomy wręczyła laureatom Marta  Mędala - pracownik Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Szarwarku, a jednocześnie sołtys wsi Szarwark  składając wszystkim gratulacje i słowa podziękowania. Każdy uczestnik konkursu został ponadto obdarowany  słodkim upominkiem ufundowanym przez panią dyrektor PSP w Szarwarku. Najlepsze prace wezmą udział w XI Gminnym Ekologicznym Konkursie Plastycznym ogłoszonym przez  Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Tarnowskiej. Za zaangażowanie  w działalność, współpracę w przygotowaniu konkursu dziękuję pani Alicji Lulek.

         WSZYSTKIM   LAUREATOM     KONKURSU   SERDECZNIE    GRATULUJEMY !

Fotoreportaż: