KONKURS GRANTOWY „AKTYWNA BIBLIOTEKA”

KONKURS  GRANTOWY „AKTYWNA  BIBLIOTEKA”

W ramach  uczestnictwa w II Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek  Miejska Biblioteka Publiczna  im. Marii Kozaczkowej  w Dąbrowie Tarnowskiej jako Biblioteka Wiodąca zakwalifikowała się do udziału w Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka”. Po złożeniu wniosku  i rozpatrzeniu go przez Komisję Grantową Zarząd Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce podjął decyzje o  przyznaniu grantu w wysokości 5000,00 zł na realizację zadania  pod nazwą: „PIĘKNIEJ ŻYĆ – WARSZTATY ARTYSTYCZNE”, wkład własny do realizacji projektu wynosi 20%.

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu bezpłatnych warsztatów artystycznych decoupage i witrażu dla społeczności lokalnej miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska. Poprzez warsztaty chcemy poszerzyć horyzonty dzieci, młodzieży i dorosłych, budować relacje międzyludzkie oraz wzmocnić współpracę biblioteki z różnymi instytucjami i osobami fizycznymi. Bardzo zależy nam na tym aby spotkania w ramach Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” były  początkiem systematycznych spotkań zmierzających do rozwijania swoich pasji, wymiany doświadczeń wypływających od uczestników zajęć. Punktem kulminacyjnym zajęć będzie zorganizowanie wystawy prac wykonanych na warsztatach. Projekt realizowany będzie do maja 2013 roku.