INTEGRACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO WOKÓŁ KULTURY I SZTUKI

W sali audytoryjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się drugie spotkanie partnerskie w ramach  Programu Rozwoju Bibliotek w celu zawiązania koalicji na rzecz integracji środowiska lokalnego wokół kultury i sztuki. W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele instytucji, organizacji, stowarzyszeń, twórcy  lokalni, osoby prywatne, bibliotekarze  oraz trenerka  z Centrum  Wspierania Aktywności Lokalnej Ewa Chromniak. Na samym początku dyrektor Jadwiga Kusior  przypomniała o tym co wydarzyło się  podczas pierwszego  majowego spotkania , na którym została przybliżona  idea partnerstwa oraz korzyści jakie z tego wynikają.  W dalszej kolejności omówiono  projekt „Piękniej żyć –warsztaty artystyczne”, jaki będziemy realizować  w ramach Planu Rozwoju Biblioteki . Nasza propozycja dotyczyła obszaru współpracy  z zakresu aktywizacji twórczej  i integracji międzypokoleniowej poprzez zorganizowanie warsztatów artystycznych  decoupage i witrażu. Wszyscy uczestnicy zgodnie przyjęli  naszą ofertę, proponując ze swej strony  dodatkowe działania z obszaru aktywności twórczej np. rękodzieło: haft, makrama, patchwork, biżuteria, kulinaria, florystyka, teatr, muzyka, fotografia .  Tak więc „burza mózgów” pokazała uczestnikom spotkania różnorodne możliwości wspólnych przedsięwzięć na rzecz  społeczeństwa lokalnego. Uczestnicy zadeklarowali  zaangażowanie się do  poprowadzenia tego typu zajęć. Bogaty wachlarz propozycji działań  z pewnością wykorzystamy przy planowaniu pracy w przyszłości. Spotkanie wskazało  na to, że budowanie partnerstwa nabiera dynamicznego tempa i może przynieść  obustronne korzyści zarówno dla biblioteki jak i dla społeczeństwa. Nasze partnerstwo jest otwarte do współpracy, zawsze gotowe na nowe inicjatywy, pozwalające dzielić się swoimi umiejętnościami, a tym samym wspierać naszą działalność swoją pracą. Termin kolejnego spotkania został ustalony na styczeń 2013 r.