HISTORYCZNA PASJA

Ostatni wykład w ramach projektu „iSenior - Otwarta Akademia 60+” odbył się 22 listopada pod znakiem historii, a to za przyczyną spotkania z Mateuszem Olejnikiem. Prelegent z wykształcenia historyk, z zawodu nauczyciel, a z zamiłowania pasjonat historii  wojskowości polskiej XX w. ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojennego i II wojny światowej wygłosił wykład „Historia jako pasja-odtwórstwo historyczne. Rekonstrukcja sylwetki żołnierza z czasów II wojny światowej”.  W sposób barwny i ciekawy przybliżył historię XVI Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej, szczególnie skupiając się na żołnierzach tego okresu, ich umundurowaniu i wyposażeniu. Całość została wzbogacona prezentacją multimedialną i bogatą ilością mundurów, broni i eksponatów z tego okresu dziejów Polski. Prowadzący spotkanie dużo uwagi poświecił również działalności Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. 16. Pułku Piechoty do której przynależy.

Spotkanie zostało przygotowane przy współpracy z KCEM KANA  w Tarnowie. Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Fotoreportaż: