Harcmistrz Władysław Zawiślak na spotkaniu z cyklu „Dąbrowa jaką pamiętam”

15 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Dąbrowa jaką pamiętam”, z harcmistrzem Władysławem Zawiślakiem oraz promocja jego książki „Na Jej zew…Relacje i konfrontacje po latach".

Władysław Zawiślak urodził się w 1922 r. w Krakowie. W wieku 17 lat wybuch wojny przerwał jego beztroską młodość. Zaczął się dla niego okres dziesięcioletnich zmagań o wolność Polski – w Szarych Szeregach, Armii Krajowej, antykomunistycznej organizacji starszoharcerskiej Polska Straż Przednia, której był organizatorem i komendantem, wreszcie w komunistycznym więzieniu w Rawiczu, gdzie spędził 3 lata. Przez całe dorosłe życie służył Bogu i Polsce kształcąc kolejne roczniki harcerzy, działając w Klubie Inteligencji Katolickiej, później w „Solidarności”, w której od 1981 roku był członkiem Zarządu Regionu Małopolska. Nie zerwał związków z harcerstwem. Jest przewodniczącym krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów i autorem książek: "Wielka próba. Wspomnienia więzienne 1946-1949" oraz "Na jej zew… Relacje i konfrontacje po latach", które są osobistym zbiorem jego wspomnień. Na spotkanie do biblioteki przybyli: zastępca burmistrza Marek Minorczyk, przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji, nauczyciele i emeryci związani z harcerstwem, młodzież i harcerze z dąbrowskich szkół oraz czytelnicy. Hm. Zawiślak w barwny i ciekawy sposób przybliżył zebranym historię Szarych Szeregów oraz działanie harcerskiej konspiracji pod okupacją niemiecką. Jego wspomnienia to relacja świadka historii, który pragnie pozostawić młodemu pokoleniu swą opowieść o ludziach i czasach, w których trzeba było dzień po dniu, krzepiąc się wiarą i nadzieją, wypełniać przyjęty dobrowolnie obowiązek polskiego harcerza. Autor pisząc książkę chciał zostawić w pamięci harcerzy i instruktorów, którzy w tych ekstremalnych czasach pamiętali o słowach złożonego przyrzeczenia: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce…” i starali się je zamienić w konkretną Harcerską Służbę. Spotkanie było wspaniałą lekcją historii nie tylko dla dorosłych, którzy przypomnieli sobie dawne czasy, jak i szczególnie dla młodzieży, która interesuje się przeszłością i poszukuje świadectw historii z czasów II wojny światowej i pierwszych lat pod rządami komunistów. Patronat honorowy nad spotkaniem objął burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek.

Fotoreportaż: