FINAŁOWY „PORANEK Z BAJKĄ”

Miłe chwile na Sali Audytoryjnej MBP w czwartkowe przedpołudnie 14 czerwca br. spędzili uczestnicy V edycji spotkań czytelniczych pod hasłem „Poranek z Bajką” organizowanych przez Oddział dla Dzieci. „Leśne Ludki” i „Motylki” z Przedszkola Publicznego nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej w towarzystwie swoich rówieśników uroczyście zakończyli Poranki w roku szkolnym 2017/2018.

Podczas comiesięcznych ranków zaczytywali się przedszkolacy w opowieściach m.in. o mleczakach, strachu, liściach, ważce i innych bohaterach oraz okolicznościowych świętach. Niejednokrotnie bajki i wiersze czytali zaproszeni goście, którzy z racji wykonywanych zawodów i pasji mogli dzieciom jeszcze bardziej przybliżyć tematykę czytanek. Odwiedzili nas także uczestnicy dąbrowskiego Dziennego Domu „Senior+”, którzy przypomnieli dzieciom najpiękniejsze opowieści z ich dzieciństwa. Częstymi lektorami bajkowych historyjek i animatorami zabaw byli uczestnicy oraz wychowawcy 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej. Ten finałowy „Poranek z Bajką” to nie tylko czas wspomnień, ale i wyrazów wdzięczności. Dyrektor MBP pani Jadwiga Kusior złożyła na ręce dyrektor PP nr 1 pani Marii Kazek podziękowanie za aktywny udział dzieci w tych spotkaniach oraz za zaangażowanie pań: Anny Miś, Anny Górki i Dominiki Banaś w pomoc w realizacji i przeprowadzaniu czytań. Uroczystość uświetnił występ słowno-muzyczny „Tropicieli” z PP nr 1 pod opieką pani Barbary Nawój. Najmłodsi pokazali również swe talenty taneczne. Po salwie braw dla przedszkolaków nastąpiło wręczenie dyplomów uczestnikom akcji. Gratulacje za udział wręczał dzieciom zastępca burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej pan Stanisław Ryczek i dyrektor MBP. Na sali nie mogło zabraknąć Wielebnej Siostry Marty Kołodziej – dyrektor Ochronki im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej, której podopieczni z grupy „Słoneczka” „przejmują pałeczkę” i już od września br. będą spotykać się w bibliotece na VI edycji „Poranka z Bajką”. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli te Poranki i z niecierpliwością czekamy na wielkie rozpoczęcie kolejnej serii.

Fotoreportaż: