FINAŁ XII GMINNEGO EKOLOGICZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Za nami finał XII Gminnego Ekologicznego Konkursu Plastycznego przebiegającego pod hasłem “Kocham… lubię… szanuję… dbam o Ziemię”. Ideą konkursu było uwrażliwienie młodego pokolenia na zagrożenia płynące z braku poszanowania środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych i poczucia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, uwrażliwienie na  potrzebę poszanowania praw przyrody oraz rozwijanie zdolności plastycznych uczestników. Jury w składzie: Sławomir Bator - przewodniczący, Agata Obara-Giera i Anna Galus – członkowie dokonało dnia 23 kwietnia 2019 r. oceny 26 prac, które wpłynęły na konkurs. Komisja biorąc pod uwagę poziom artystyczny prac, staranność, kreatywność w doborze technik plastycznych oraz ujęcie tematu postanowiła przyznać :

w kategorii szkół podstawowych klasy I-III:
I miejsce -  Weronika Kołodziej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarwarku,
II miejsce – Piotr Żmuda - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarwarku,
III miejsce – Weronika Kogut - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarwarku,
Wyróżnienie – Mateusz Żaba - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarwarku,
                        Samuel Warzecha - Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej,
                         

w kategorii szkół podstawowych klasy IV-VI:
I miejsce – Bartłomiej Sowa - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
II miejsce –Dominika Gut - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarwarku,
III miejsce – Mariola Jeż - Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach,
Wyróżnienie – Sergiusz Lubera - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarwarku,
                         Szymon Bieś - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,

w kategorii szkół podstawowych klasy VII-VIII i III gimnazjum:
I miejsce- Barbara Ryczek - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim,
II miejsce- Daria Toczek - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim,
III miejsce  – nie przyznano
Wyróżnienie – Klaudia Sztyler - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim.

Uroczyste ogłoszenie wyników uświetniła pantomima pod tytułem tegorocznego hasła konkursu w wykonaniu IV klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej przygotowany pod kierunkiem Pań: Iwony Tańskiej i Anny Wolak. Nagrody książkowe i dyplomy laureatom wręczali: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, przewodniczący komisji Sławomir Bator oraz Edyta Więcek- pracownik MBP, składając wszystkim gratulacje i słowa podziękowania. W finale oprócz uczestników konkursu wzięli udział uczniowie PSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej i kierownik Dziennego Domu "Senior +" Renata Bączek wraz z podopiecznymi. Pokłosiem konkursu jest wystawa pt. „Kocham… lubię… szanuję… dbam o ziemię”, którą można zwiedzać do 30 maja br. w godzinach pracy Działu dla Dorosłych i Młodzieży.

Fotoreportaż: