Dostojewski jest nieśmiertelny!

Plakat portret Fiodora Dostojewskiego napis: Fiodor Dostojewski 140. rocznica śmierci (1821-1881)

W tym roku mija 140. rocznica śmierci mistrza realistycznej powieści psychologicznej Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego. Należy on do jednych z najbardziej znanych pisarzy rosyjskich. Nazwisko autora na stałe wpisało się w kanon światowej klasyki literatury. Jego powieści to wnikliwe analizy stanów emocjonalnych, dylematów i tragedii głównych bohaterów. W swoich utworach przedstawiał obraz społeczeństwa czasów Imperium Rosyjskiego. Do najważniejszych powieści, które wyszły spod jego pióra można zaliczyć: „Zbrodnię i karę”, „Idiotę”, „Braci Karmazow” oraz „Wspomnienia z domu umarłych”. Fiodor Dostojewski zmarł 9.02.1881 r. w Petersburgu.

Zachęcamy do sięgania po twórczość tego autora, bo - jak pisał Michaił Bułhakow w „Mistrzu i Małgorzacie” - „Dostojewski jest nieśmiertelny!”.

Fotoreportaż: 
Plakat portret Fiodora Dostojewskiego napis: Fiodor Dostojewski 140. rocznica śmierci (1821-1881