DĄBROWA JAKĄ PAMIĘTAM

16 grudnia w naszej bibliotece  odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Dąbrowa jaką pamiętam”. Prelekcję „Okres wojny i okupacji w Dąbrowie Tarnowskiej" wygłosił  Włodzimierz Piasecki – pasjonat i nauczyciel historii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Spotkanie rozpoczęło się od przybliżenia  uczestnikom  sytuacji  panującej na Powiślu Dąbrowskim w dniu 1 września 1939 roku, kiedy to w wyniku najazdu wojsk niemieckich na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa. Armia Kraków pod dowództwem gen. Bryg. Antoniego Szyllinga była zgrupowana w pasie nadgranicznym od Żywca po Częstochowę. 7 września gen. Szylling przebywający ze swym sztabem w Mędrzechowie wydał rozkaz, aby oddziały Krakowskiej Brygady Kawalerii dowodzonej przez gen. Zygmunta Piaseckiego przerzucić  na prawy brzeg  Wisły. Natomiast pozostałe grupy wojsk miały pozostać na lewym skrzydle obrony. W godzinach popołudniowych, gdy ostatnie oddziały Krakowskiej Brygady Kawalerii przekroczyły most w Borusowej został zniszczony. Podobny los spotkał most w Szczucinie co uniemożliwiło przeprawę licznych silnie uzbrojonych wojsk niemieckich na prawy brzeg Wisły. Niemcy musieli się wycofać, co umożliwiło w miarę bezpieczny przemarsz żołnierzy polskich. Pan Włodzimierz Piasecki opowiadał także o bitwach i potyczkach żołnierzy z Grupy Operacyjnej „Boruta” w okolicach Dąbrowy, o bitwie o most w Biskupicach Radłowskich, potyczce z niemiecką kolumną pancerną  w Oleśnie gdzie zginęło 20 polskich żołnierzy (pochowano ich w Oleśnie na cmentarzu) , spaleniu przez Niemców szkoły razem z 70 zakładnikami w Szczucinie. Obszerną część prelekcji poświęcił niełatwemu życiu w naszym powiecie w okresie okupacji, eksterminacji Żydów, masowych egzekucjach, przymusowych robotach jak również o prężnie działającej na terenie naszego powiatu Armii Krajowej. W 1945 roku gdy zbliżał się front Niemcy dużą część młodych ludzi z Dąbrowy i okolic zmuszali do kopania w nieludzkich warunkach okopów. 17.01.1945r. Dąbrowa została wyzwolona z okupacji niemieckiej. Spotkanie zorganizowano w ramach porozumienia o współpracy partnerskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej  z Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Jerzego Brauna w Dąbrowie Tarnowskiej.

Fotoreportaż: