DĄBROWA JAKĄ PAMIĘTAM

W poniedziałkowe przedpołudnie 4 marca 2013 roku gimnazjaliści mogli poszerzyć swoje wiadomości z zakresu historii regionalnej. W tym dniu odbyła się prelekcja Edyty Szałagiewicz-Więcek bibliotekarki z Filii w Gruszowie Wielkim, która przedstawiła historię „Rodziny Konopków” wzbogaconą prezentacją multimedialną.
Rodzina Konopków osiedliła się w dobrach breńskich w drugiej połowie XVIII w. Z tej rodziny wywodził się m.in. baron Jan Franciszek Konopka - polityk i działacz społeczny, który był jednym z inicjatorów budowy linii kolejowej Tarnów-Żabno-Dąbrowa Tarnowska-Szczucin. Przyjaźnił się on z młodopolskim malarzem Jackiem Malczewskim. Znajomość ta zaowocowała powstaniem portretu barona Jana Franciszka Konopki, który można zaliczyć do jednych z najlepszych portretów artysty. Do najbardziej znanych członków rodziny Konopków z powiatu dąbrowskiego należał baron Feliks Konopka, syn Jana Franciszka. Był  on poetą, w 1929 roku wydał tomik poezji „Słowa w ciemności”. Zaliczany jest do grona najwybitniejszych polskich tłumaczy. W 1963 r. otrzymał nagrodę PEN Clubu za przekład „Fausta” J. Goethego. Interesował się także malarstwem. Rodzina Konopków z Powiśla Dąbrowskiego na przestrzeni dziejów wykazywała się wieloma inicjatywami społecznymi i gospodarczymi, wielokrotnie pełniąc ważne funkcje państwowe.
Prowadząca bardzo interesująco przedstawiła korzenie i herb rodziny Konopków, sposób pojawienia się ich na naszym terenie, koligacje rodziny, losy jej członków oraz ich majątków m.in. w Oleśnie i Brniu. Szczególną uwagę zwróciła na zespół dworsko-parkowy w stylu francuskim, roślinność parkowa uformowana była w sposób geometryczny. Kompozycje ogrodowe stanowią nawiązanie do wnętrz pałacowych. Park posiada dwie prostopadłe osie kompozycyjne, łączące jego trzy części. Pojawia się symetria i powiązanie z krajobrazem. Dziś zabytek, obecnie podlegający rewitalizacji. Spotkanie to było kolejnym z cyklu „Dąbrowa jaką pamiętam”, które ma na celu poznanie historii naszej „małej ojczyzny”. Tym razem uczestnikami spotkania była młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. J. Brauna w Dąbrowie Tarnowskiej.

Fotoreportaż: