BIBLIOTEKA I GMINNE PARTNERSTWO NA RZECZ EDUKACJI CYFROWEJ

20 listopada w bibliotece miało miejsce spotkanie, którego celem było zainicjowanie gminnego partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej w gminie Dąbrowa Tarnowska w ramach realizacji projektu e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści.
Celem projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z internetu (w tym z e-usług publicznych) 300 mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska, którzy nie korzystali dotychczas z możliwości jakie daje komputer z dostępem do internetu np. nie robili przelewów on-line, nie załatwiali spraw urzędowych przez internet, nie sprawdzali długości oczekiwania na przyjęcie przez lekarza- specjalistę NFZ czy też nie brali udziału w konsultacjach online. Dla tych, którzy nie rozpoczęli jeszcze przygody z wirtualnym światem oferowany jest kurs podstawowej obsługi komputera.
Podczas spotkania przedstawiono założenia projektu i propozycję zawiązania partnerstwa, które wspomagałoby go swoją wiedzą o lokalnej społeczności, jak i zasobami, które zdecydują się zaangażować w działania projektowe. Znajomość potrzeb mieszkańców i lokalnych uwarunkowań, a także kontakty w środowisku umożliwią skuteczniejsze dotarcie do potencjalnych uczestników oraz promocję szkoleń. Uczestnicy spotkania, w którym udział wziął również zastępca burmistrza Stanisław Ryczek wyrazili chęć przystąpienia do porozumienia na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Projekt jest realizowany przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt, którego realizacja już trwa, kontynuowany będzie do lipca 2019 roku.

Wszystkich zainteresowanych, którzy skończyli 18 lat i są mieszkańcami Gminy Dąbrowa Tarnowska zapraszamy do skorzystania z nich.
Informacje i zapisy w Dziale dla Dorosłych i Młodzieży MBP, osobiście lub telefonicznie pod numerem 14-655-93-03 wew.13

ZAPRASZAMY!!!!