AKCJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA „ŻONKILE”

Już po raz drugi nasza biblioteka włączyła się w akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile” organizowaną przez  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. 19 kwietnia 2019 r. przypada 76. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej. Celem inicjatywy jest zachowanie pamięci, okazanie szacunku wszystkim bohaterom powstania w getcie warszawskim oraz przypominanie o tym dramatycznym wydarzeniu. Dlaczego akurat żonkile? Wiąże się to z postacią Marka Edelmana, ostatniego dowódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, która razem z Żydowskim Związkiem Wojskowym zorganizowała powstanie. Edelman był jednym z nielicznych ocalałych bojowców i po wojnie, w rocznice powstania, składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów. Muzeum POLIN kontynuuje tę tradycję, rozdając 19 kwietnia w Warszawie tysiące papierowych kwiatów i ulotki informujące o powstaniu. W spotkaniu zorganizowanym przez naszą bibliotekę wzięli udział uczniowie I klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Młodzieży zaprezentowana została krótka historia warszawskiego getta. Uczniowie pracując w grupach mieli możliwość poznać bohaterów powstania: Mordechaja Anielewicza, Marka Edelmana, Cywię Lubetkin, Tosię Altman, Symcha Ratajzera ps. Kazik. Następnie odbyła się projekcja filmu pt. „Nie było żadnej nadziei”. Obraz przedstawia życie Żydów w przedwojennej Warszawie, relacje osób, które przeżyły powstanie w getcie oraz animowany przebieg zrywu. Na finałowych klatkach zaprezentowano miejsca pamięci bojowników żydowskich tj. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Pomnik Bohaterów Getta, Kopiec Anielewicza oraz właz kanalizacyjny, którym wydostali się ostatni powstańcy ze zrujnowanego getta. Spotkanie zakończyło się rozmową na temat dylematów i trudnych decyzji podejmowanych przez bojowców. Właśnie w rocznicę wybuchu powstania 19 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości. Rozmawiając z młodymi o trudnej i bolesnej przeszłości uczymy ich współodpowiedzialności za przyszłość następnych pokoleń. Ponadto wpajamy im konieczność przeciwstawiania się złu oraz stygmatyzacji innych przez wzgląd na ich poglądy, pochodzenie czy wyznanie. Naszą lokalną historię pisali także ludzie wyznania mojżeszowego, o czym świadczy m.in. zachowana do dziś dąbrowska synagoga - im również winni jesteśmy pamięć.

Fotoreportaż: