81. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

81 temu doszło do ataku Niemiec na Polskę. Wydarzenia z 1 września 1939 roku zapoczątkowały wybuch II wojny światowej. O godz. 4:45 doszło do ostrzału Westerplatte w Wolnym Mieście Gdańsk przez niemiecki pancernik "Schleswig-Holstein". Dało to początek najtragiczniejszemu okresowi w dziejach Polski przynosząc śmierć milionom ludzi i niszcząc dorobek wielu pokoleń.

W rocznicę wybuchu najbardziej krwawego konfliktu zbrojnego na świecie nasze myśli w sposób szczególny kierują się w stronę poległych cywilów i tych bohatersko walczących w obronie naszej ojczyzny.

Biblioteka zachęca do korzystania z bogatego księgozbioru poświęconemu tym tragicznym wydarzeniom.

Pamiętamy!heart