65. ROCZNICA ŚMIERCI JANA LECHONIA

Trzy książki dwie stoją jedna jest otwarta, obok ręka trzymająca bukiet stokrotek.

8 czerwca 1956 roku zmarł Leszek Serafinowicz, znany szerszej publiczności pod nazwiskiem Jan Lechoń. Do historii literatury przeszedł jako poeta, publicystya, krytyk literacki i teatralny. Był także jednym z założycieli i twórcow grupy poetyckiej Skamander.