230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, owoc prac Sejmu Czteroletniego, zwanego Wielkim. Była to pierwsza zasadnicza konstytucja w Europie, a druga na świecie. Regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz zasady organizacji władzy państwowej. Na jej podstawie zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć obowiązywała przez krótki okres czasu, była wielkim osiągnięciem dla naszego narodu, który chciał zachować swoją niezależność. To wydarzenie jest jednym z symboli naszej niepodległości. Niech buduje nasze poczucie dumy i umacnia wartości narodowe!heart