„Z GWIAZDAMI ZACZYTANI” SPOTKANIE Z KS. WACŁAWEM BURYŁĄ

18 października odbyło się kolejne spotkanie realizowanego projektu „Z gwiazdami zaczytani” finansowanego z Budżetu Województwa Małopolskiego w ramach I Edycji Budżetu Obywatelskiego.  Tym razem gościem był ks. Wacław Buryła, poeta, autor rozważań modlitewnych, laureat wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich, organizator Spotkań z Poezją w Krośnicach, propagator kultury. Zorganizował dziewiętnaście Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich „O ludzką twarz człowieka”, dwa z nich były ogłoszone także jako międzynarodowe, cztery odbyły się pod Patronatem Ministerstwa Kultury, dwa pod honorowym Patronatem Metropolity Wrocławskiego Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego. Wiersze  ks. Wacława były tłumaczone na język włoski, francuski, ukraiński, litewski, białoruski, rosyjski, czeski i arabski. W ramach XVIII Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej otrzymał Wielki Laur Poezji. O jego twórczości pisali m.in. Marianna Bocian, Zdzisław Łączkowski, Bogusław Kierc, Andrzej Gnarowski, ks. Jerzy Szymik, ks. Stefan Radziszewski, Kazimierz Ivosse, Teresa Tomsia. Podczas spotkania autorskiego poeta wiele uwagi poświęcił  roli poezji w życiu człowieka, jej odkrywaniu  i tworzeniu, a także znaczenia miłości  oraz poczucia własnej wartości i wartości drugiego człowieka. Każdy z nas jest jednostką , którą Bóg powołał do życia w określonym celu. Liczy się czas teraźniejszy, który jest nam dany, gdyż przeszłość już minęła i nic w niej nie możemy zmienić, a przyszłość być może już nie nadejdzie. Dlatego to co czynimy teraz stanowi dla nas najważniejszy czas, który należy właściwie wykorzystać. Spotkanie było przeplatane  wierszami  ks. Wacława Buryły, poezją mówiącą o sprawach najważniejszych w życiu człowieka, pełnej empatii, czasem miłości, wzruszającej, skłaniającej do refleksji, a czasem do smutku. W spotkaniu uczestniczyła młodzież dąbrowskich gimnazjów i ZSP nr 1, pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej, nauczyciele i księża dąbrowskiej parafii.

 

„żyłeś na świecie
lecz co dałeś światu
wziąłeś tak wiele
lecz co pozostawisz
tym którzy przyjdą..”
                  ks. Wacław Buryła.

Fotoreportaż: