„Witaj Maj, Trzeci Maj…”

W Dziale dla Dorosłych i Młodzieży można obejrzeć wystawę poświęconą uchwaleniu konstytucji z 1791 roku, pt. „Konstytucja 3 Maja – kamień milowy współczesnej Europy”. To wydarzenie – jakże chlubne dla narodu polskiego – zostało odbite na kartach wielu ksiąg, czasopism, obrazów i publikacji. Są dla nas źródłem wiedzy i ozdobą narodu polskiego.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie konstytucją zasadniczą, drugą na całym świecie. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim, dążyła do naprawy stosunków wewnętrznych RP po I rozbiorze. Do wybitnych twórców konstytucji należeli m.in. Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski, Julian Ursyn Niemcewicz, Ignacy Potocki, Adam Kazimierz Czartoryski. Zapisali się oni na kartach państwa polskiego jako niezwykli patrioci, których celem nadrzędnym było zjednoczenie Polski.

Zamysłem ekspozycji jest przede wszystkim wspólne przeżywanie tego niezwykle podniosłego wydarzenia i wprowadzenie odbiorcy w radosny i patetyczny klimat związany z obchodami 224. już rocznicy uchwalenia konstytucji. Wystawa jest dawką wiedzy oraz doskonałą lekcją historii. W gablotach zobaczymy m.in. artykuły dotyczące konstytucji, sylwetki jej współtwórców, wiersze oraz zdjęcia pamiątek. Szczególnym obiektem wystawy są faksymile oryginału Konstytucji 3 Maja.

Niech refleksja nad wystawą będzie naszą wspólną drogą do upamiętnienia tego ważnego wydarzenia i jego twórców. Ekspozycję można zwiedzać do 15 maja w godzinach pracy Działu dla Dorosłych i Młodzieży od 10.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku i od 10.00 do 14.00 w soboty.

Fotoreportaż: