„Symbole w historii na start" - warsztaty dla dzieci

W czwartek 6 lipca br. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach realizacji przez naszą bibliotekę zadania „Symbole na start – Niepodległość na mecie!”. Pierwszym punktem składowym tego zadania były bezpłatne warsztaty historyczne pod hasłem „Symbole w historii na start” przeprowadzone przez Kamila Sobika – pisarza, pasjonata historii Polski, autora kanału historycznego na YouTube i prowadzącego spotkania z historią dla młodych czytelników.

Uczestnicy zajęć, czyli dzieci w wieku od 7 do 14 lat, dowiedziały się, czym jest symbol i jakie ma pochodzenie oraz poznały proces jego powstawania, zarówno współcześnie, jak i w przeszłości. Prowadzący przedstawił dzieciom również najważniejsze symbole w historii Polski i świata. W formie ćwiczenia dzieci wykonały własne symbole. To warsztatowe spotkanie było wstępem do kolejnych punktów realizacji zadania „Symbole na start – Niepodległość na mecie!”, jakimi są: zajęcia literackie oraz artystyczno-animacyjne, które będą realizowane również w miesiącu lipcu br. Wszystkie te działania mają pomóc uczestnikom przygotować materiały tekstowe oraz graficzne niezbędne do finałowego wydarzenia w ramach realizacji zadania, a mianowicie pokazu video mappingu podczas widowiska literacko-muzycznego przewidzianego na 31 sierpnia br. przed budynkiem MBP. Zadanie "Symbole na start - Niepodległość na mecie!" dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”.

 

Fotoreportaż: 
Dzieci siedzą przy stolikach i słuchają Pana prowadzącego zajęcia.Dzieci siedzą przy stolikach.Pan stoi i prowadzi wykład dla dzieci.Dzieci wykonują prace plastyczne.