„RUCHY NIEPODLEGŁOŚCIOWE W NASZYM REGIONIE” WYSTAWA W MBP

Dział dla Dorosłych i Młodzieży MBP w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w ramach obchodów Dni Dąbrowy przygotował wystawę pt. „Ruchy niepodległościowe w naszym regionie”. Ekspozycja przedstawia zrywy narodowowyzwoleńcze przez insurekcję kościuszkowską po I wojnę światową oraz ich wpływ na społeczeństwo naszego regionu. Mieszkańcy Powiśla chętnie wspomagali powstania narodowe przez osobisty udział, agitację oraz wsparcie materialne okazywane partyzantom. W powstaniu listopadowym dość licznie uczestniczyła szlachta z okolic Dąbrowy m.in. Konopkowie, Stojowscy, Potoccy, Rydlowie oraz gen. Józef Załuski właściciel kluczy dóbr Siedliszowic i Demblina. Następstwa powstania krakowskiego w postaci rabacji galicyjskiej odcisnęły na długie lata piętno grozy wśród ludności powiatu. Splądrowano liczne dwory na terenie Powiśla, tragiczną śmierć poniosło wiele osób. Pomimo wspomnień rzezi z 1846 roku powstanie styczniowe w 1863 roku zyskało poparcie szerokich kręgów społeczeństwa, w tym także chłopów. W powiecie, który graniczył z zaborem rosyjskim  zorganizowano akcję pomocy powstańcom. Wyjątkowa była działalność Ludwika Zakrzewskiego, który wspólnie z grupą dąbrowskich patriotów: hr. Józefem Męcińskim, inż. Tadeuszem Dybowskim, Franciszkiem Obmińskim, Stanisławem Dąbrowskim oraz Adolfem Kukielem organizował oddziały powstańcze piesze i konne aktywizując w duchu patriotycznym środowiska chłopskie na terenie powiatu dąbrowskiego. Działali tu inspektorzy wojenni, organizując przerzuty ochotników przez granicę, przygotowując zaopatrzenie w broń, wyznaczając kwatery dla oddziałów ruszających za Wisłę. We wrześniu 1914 roku w powiecie dąbrowskim toczył walki z Rosjanami 1 Pułk Piechoty Legionów dowodzony przez Józefa Piłsudskiego. Bataliony pułku rozlokowały się wzdłuż Wisły w wioskach: Bolesław, Kanna, Kozłów, Borusowa, Karsy, Gręboszów, Biskupice, Ujście Jezuickie skąd atakowały nieprzyjaciela po drugiej stronie rzeki, zdobywając m. in. Nowy Korczyn. Dwunastu legionistów poległych w walkach spoczywa na cmentarzu w Gręboszowie, ich groby znajdują się także w innych wsiach leżących przy linii frontu. Ekspozycję można zwiedzać do 31.08.2018 r. w Dziale dla Dorosłych i Młodzieży od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

 

Fotoreportaż: