„POEZJA ZAMKNIĘTA W KADRZE”

Do 10 października 2014r. w Bibliotece można oglądać wystawę „Fotografia inspirowana poezją Jerzego Brauna” mającą na celu popularyzację twórczości  Wielkiego dąbrowianina w  środowisku lokalnym. Przypominamy, że Jerzy Braun jest autorem słów pieśni harcerskiej „Płonie ognisko i szumią knieje”. Ekspozycja została przygotowana przez uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej noszącego Jego imię i zaprezentowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w ramach zadań wynikających z Porozumienia o Współpracy Partnerskiej między obiema placówkami w ramach projektu MKiDN Programu Biblioteki Narodowej: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych”- Priorytet 2.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy.

Fotoreportaż: