„PIELGRZYMOWANIE: SANKTUARIA MARYJNE W POLSCE”

 „Całe nasze życie jest pielgrzymką.”

Jan Zieja

Pielgrzymowanie do ośrodków kultu ma bardzo starą tradycję. Przez wieki, od samego zarania dziejów człowiek kojarzył wyjątkowo piękne czy imponujące tajemniczością miejsca z bóstwem i przychodził tam, by oddać mu cześć, rozmawiać z nim i czerpać moc z tego spotkania.

Miejsca te - nazywane dziś sanktuariami- stawały się centrami duchowymi społeczności, łączyły wspólnoty. Tam ludzie szukali pocieszenia i nadziei, mając szansę na odpuszczenie win. Odwiedzanie świętych miejsc w wielu religiach było i jest nadal obowiązkiem. Wierni gromadzili w nich najcenniejsze dobra materialne tzw. wota, aby również w ten sposób wysławiać Boga. Także dziś wiele sanktuariów zachwyca pięknem i stanowi kopalnię wiedzy dla historyków sztuki i archeologów. Jednak te obiekty sakralne to przede wszystkim miejsca, w których pielgrzymi przedstawiają swoje prośby, troski, problemy, dziękczynienia i intencje pokutne.

By przybliżyć najpiękniejsze miejsca kultu i zachęcić do ich poznania Dział dla Dorosłych przygotował wystawę „PIELGRZYMOWANIE: SANKTUARIA MARYJNE W POLSCE”. Znalazły się na niej informację dotyczące m.in. sanktuariów na Jasnej Górze, w Odporyszowie, Licheniu czy też w Gietrzwałdzie. Ekspozycję można zwiedzać do 15 grudnia 2013 roku w godzinach pracy Biblioteki.

Fotoreportaż: