„MAŁE RZEMIOSŁO- WIEKA SZTUKA” DLA KAŻDEGO

Dział dla Dorosłych i Młodzieży zaprasza  do zwiedzania wystawy „Małe rzemiosło - wielka sztuka”, na której zaprezentowano prace plastyczne wykonane przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy. Eksponaty o różnorodnej strukturze, prezentujące wielorakie techniki artystyczne powstały w ramach treningów artystycznych w pracowni  „Rękodzieła i plastyki” pod kierunkiem kierownika placówki  Ireny Kawy i terapeutów zajęciowych: Ewy Małysiak, Małgorzaty Minorczyk i Edyty Wątroby. Wśród wszystkich pięknych prac na szczególną uwagę zasługują obrazki wyszywane przez jednego z podopiecznych – Kazimierza Świądra. Warsztaty plastyczne, prowadzone pod okiem profesjonalistów pełnią niezwykle ważną funkcję rehabilitacyjną i terapeutyczną, niosą satysfakcję, poczucie zadowolenia i co niezwykle istotne, zaspokajają potrzebę samorealizacji. Prace, które wykonują podopieczni są wręczane rodzicom np. z okazji Dnia Matki, jako podziękowania dla sponsorów placówki, świąteczne życzenia czy też pamiątki dla odwiedzających gości. Prezentowane rękodzieła są efektem rocznego wysiłku, determinacji i talentu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Można je podziwiać do końca marca 2014 roku w godzinach pracy Działu dla Dorosłych i Młodzieży.

Fotoreportaż: